poniedziałek, 11 marca 2013

Zastosowania TOUT

Słowo TOUT funkcjonuje w różnych kategoriach gramatycznych, które należy rozróżniać aby nie popełnić błędu.

Źródło:internet


1. Zaimek przymiotny nieokreślony (Adjectif indéfini)- uzgadnia się w liczbie i rodzaju z rzeczownikiem, do którego się odnosi. Jego konstrukcje:
a) tout (r.męski), toute (r. żeński) + określnik+rzecz.w l.poj= "cały" (synonim: entier)

b) tous, toutes + określnik + rzecz.l.mn="wszyscy", "każdy": (chaque) -> ta konstrukcja służy do wyrażania zwyczaju lub częstotliwości

c) tout + rzeczownik bez określnika="każdy" (chaque), "jakikolwiek"(n'importe quel)

Przykłady:
a.Toute la famille a assisté au mariage de Paul et Véronique- cała rodzina była obecna na ślubie Pawła i Weroniki
b.Mon grand-père lit les journaux tous les jours- mój dziadek kazdego dnia czyta gazety
c.Tout travail mérite salaire.- każda praca zasługuje na zapłatę.

2. Zaimek rzeczowny nieokreślony (le pronom indéfini)- odnosi się do rzeczownika, który pojawił się już w kontekście i posiada następujace formy:

a) tous, toutes- tylko w l.mn.= "wszyscy"
b) tout- zaimek nijaki (pronom neutre)= "wszystko"
c) tout le monde="wszyscy ludzie"=wszyscy

a. Nous avons tous des défauts- wszyscy mamy wady
b. Les enseignantes de cette école? Toutes sont très sympathiques.- Nuczycielki tej szkoły? Wszystkie są bardzo sympatyczne
c. On peut s'habituer à tout-Można się do wszystkiego przyzwyczaić
d. Tout le monde était là.- Wszyscy tam byli.

! zaimek przymiotny nieokreślony tous (Adjectif indéfini) wymawiamy [tu], natomiast zaimek rzeczowny nieokreślony tous [tus].!

a. Ces éléments forment un tout- te elementy tworzą całość
b. Nous avons acheté des pommes, des tomates et du pain. Nous avons payé le tout 10 euros.- kupiliśmy/łyśmy jabłek pomidorów i chleba. Za wszystko zapłaciliśmy 10 euro.

Wyrażenia:

tout d'abord- najpierw

tout de suite- natychmiast

tout à fait- całkiem, zupełnie

tout à l'heure- dopiero co, wkrótce

tout à coup-nagle

tout de même- mimo wszystko

Źródło: repetytorium gramatyczne z języka francuskiego, wyd. PWN Magdalena Supryn-Klepcarz

2 komentarze: