sobota, 11 maja 2013

Czasowniki francuskie część 2


Mój ostatni post poświęciłam ogólnej klasyfikacji czasowników francuskich. W jednej z 3 grup koniugacyjnych istnieją czasowniki te najbardziej nielubiane-nieregularne. Niestety, jedynym sposobem na opanowanie tych wyjątków jest nauczenie się ich, jak to Francuzi mówią, 'par coeur' :)

Bardzo ważne jest to, aby te wyjątki znać, ponieważ trzeba przyznać, że są to czasowniki dość często używane. Dlatego też, poniżej przedstawiam czasowniki nieregularne w języku francuskim uporządkowane alfabetycznie:


 • Aller (iść), asseoir (siadać), avoir (mieć)
 • Battre (bić), boire (pić)
 • Connaitre (znać), courir (biec) , craindre (obawiać się), couvrir (przykrywać), croire (wierzyć), cueillir (zbierać), cuire (gotować), coudre (szyć)
 • Devoir (musieć), dire (mówić), dormir (spać)
 • Envoyer (wysyłać), être (być), ecrire (pisać)
 • Faire (robić), fuir (wymykać się), falloir (il faut-trzeba)
 • Hair (nienawidzić)
 • Joindre (składać, łączyć)
 • Lire (czytać)
 • Mettre (kłaść), mourir(umierać)
 • Naitre (rodzić się)
 • Payer (płacić), peindre (malować), plaire (podobać się), pleuvoir (padać), pouvoir (móc), prendre (brać)
 • Recevoir (otrzymywać), rendre (zwracać, oddawać), rire (śmiać się)
 • Tenir (trzymać, prowadzić, pełnić)
 • Vaincre (zwyciężać, pokonywać), valoir (być wartym), venir (przychodzić), vivre (żyć), voir (widzieć), vouloir (chcieć)
Kilka uwag
1. Przy odmianie czasowników, często pojawia się tendencja do podwajania literek przy końcówkach (zazwyczaj jest to t, n lub s) i dlatego :
podwojone t występuje:
 • w odmianie czasownika METTRE, w liczbie mnogiej, czasu présent, imparfait czy trybie subjonctif (nous mettons, vous mettez, ils mettent)
 • w odmianach czasowników TENIR oraz PRENDRE w czasie présent, ale tylko w 3 osobie liczby mnogiej (ils prennent/nie Ils prenent !), a także w trybie subjonctif tych czasowników jednak tylko w 3 osobach liczby pojedynczej (que je prenne itd/que je tienne)
2. Ciekawym czasownikiem jest ASSEOIR (siadać). Jego odmianę (istnieją dwie formy) należy bezwzględnie zapamiętać. W filmach francuskich ciągle pada wyrażenie: Asseyez-vous! (proszę usiąść)
j'assois
tu assois
il assoit
nous assoyons
vous assoyez
ils assoient
j'assieds
tu assieds
il assied
nous asseyons
vous asseyez
ils asseyent
participe passé- assis (!)
3. Często mylimy czasownik FINIR  i FAIRE. Pierwszy- finir (kończyć) jest czasownikiem 2 grupy i odmienia się według właściwych dla tej kategorii zasad, natomiast faire (robić) to czasownik nieregularny. Zobaczmy:
Czasownik FINIR (kończyć)- czasownik 2 grupy, z charakterystyczną grupą -ISS w liczbie mnogiej
je finis
tu finis
il finit
nous finissons
vous finissez
ils finissent
 
Czasownik FAIRE (robić) to czasownik nieregularny. Tu nie podwajamy s !
je fais
tu fais
il fait
nous faisons
vous faites
ils font
4. Należy pamiętać także o czasowniku connaitre (znać). Tak jak czasownik finir, posiada grupę -ISS w swojej odmianie:
je connais
tu connais
il connaît
nous connaissons
vous connaissez
ils connaissent
Mylące są odmiany tego czasownika w innych czasach i trybach. Odmiana w czasie l'imparfait jest niezwykle długa (za sprawą końcówki) dlatego tutaj należy być czujnym i nie dać się zwieść. Podobnie sytuacja wygląda w subjonctif présent :)
Imparfait
je connaissais
tu connaissais
il connaissait
nous connaissions
vous connaissiez
ils connaissaient
Subjonctif Présent
que je connaisse
que tu connaisses
qu'il connaisse
que nous connaissions

que vous connaissiez
qu'ils connaissent
 
KILKA SŁÓW O CZASOWNIKACH ZWROTNYCH
 

 
Czasowniki zwrotne (les verbes pronominaux) różnią się od innych czasowników obecnością zaimka zwrotnego (le pronom personel réfléchi) przy wszystkich formach czasownika, np. se preparer, se baigner. Zaimek ten jest odpowiednikiem polskiego "się" oraz "sobie", przy czym w języku francuskim musi być on dostosowany do odpowiedniej osoby. Zaimki odmieniają się we wszystkich trybach i czasach.
 
5 form zaimka zwrotnego
 
je me (m')
 
tu te (t')
 
il/elle se (s')
 
nous nous
 
vous vous
 
ils/elles se (s')
 
+ czasownik odmieniony w odpowiedniej osobie
 UWAGA !
 
Niestety, nie wszystkie francuskie czasowniki zwrotne są czasownikami zwrotnymi w języku polskim, choć w obydwu językach jest pod tym względem wiele analogii. Niektóre czasowniki zwrotne w języku francuskim nie są takimi w języku polskim i na odwrót. Oto kilka przykładów:
 
 • Czasowniki zwrotne, zarówno w języku polskim jak i francuskim: s'appeler (nazywać się), se dépêcher (spieszyć się), s'intéresser (interesować się), se plaindre (skarżyć się), se sentir (czuć się)
 
 • Czasowniki zwrotne tylko w języku francuskim: s'enfuir (uciekać), s'évanouir (zemdleć), se fier (ufać), se lever (wstawać), se promener (spacerować), se reposer (odpoczywać), se ressembler (być podobnym)
 
 • Czasowniki zwrotne tylko w jezyku polskim: apprendre (uczyć się), bronzer (opalać się), craindre (bać się), devenir (stawać się), échouer (nie udawać się), hésiter (wahać się) oser (ośmielać się), rire (śmiać się)

 * Źródło informacji i przykładów: Repetytorium gramatyczne z języka francuskiego,
Magdalena Supryn-Klepcarz wyd. PWN

* Źródło obrazków: internet
 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz