poniedziałek, 2 września 2013

Francuska szkoła


Skoro znamy już trochę słówek związanych ze szkołą, dzisiaj kilka informacji na temat systemu edukacji we Francji.

Już w 1789 roku ustalone zostały ogólne zasady francuskiego systemu edukacji. Został on podzielony na 3 etapy:

I etap- Szkolnictwo podstawowe
II etap- Szkolnictwo ponadpodstawowe
III etap- Szkolnictwo wyższe

W XIX wieku za sprawą francuskiego polityka Jules Ferry szkoła francuska stała się obowiązkowa, bezpłatna i laicka, co oznacza, że nie naucza religii i  jest ona wolna od głoszenia wszelkich dogmatów religijnych.

Szkolnictwo podstawowe:

1. L'école maternelle
 
 
 
We Francji, każde dziecko może rozpocząć edukację już w wieku 2 lat. Wtedy zapisywane jest do przedszkola, gdzie przebywa aż do ukończenia lat 5. Na tym etapie rozwija ono swoją wrażliwość na świat i środowisko, a także przebywa w otoczeniu rówieśników. To stadium nazywane jest pre-elementarnym i nie jest obowiązkowe, jednak większość dzieci we Francji uczęszcza do przedszkola.
 
2. L'école élémentaire
 
 
 W wieku 6 lat, dziecko rozpoczyna pierwszy etap edukacji, który trwa 5 lat
(1 rok= 1 poziom)
 i składa się z :
 
a) kursu przygotowawczego
b) kursu podstawowego (2 poziomy)
c) kursu średniego (2 poziomy)
 
W tym czasie dziecko uczy się czytać, pisać, a także liczyć, opanowując podstawy arytmetyki. Poznaje także język obcy (zazwyczaj jest to j.angielski), a także uczy się pracy na komputerze (informatyka). Klasy są złożone z dziewczynek i chłopców i prowadzone są przez INSTITUTEUR, czyli wychowawcę, który naucza wszystkich przedmiotów.
 
3. Le collège
 Drugi etap francuskiej edukacji to tak zwany collège, czyli odpowiednik naszego gimnazjum. Ten etap rozpoczyna się od 6 poziomu i dzieli się na :
 
a) cykl pierwszy (od poziomu 6 do poziomu 3)
b) cykl drugi (obejmuje poziom 2, 1 i końcowy)
 
Tutaj uczniowie nabywają wiedzę z takich przedmiotów jak: j. francuski, matematyka, geografia, historia, przedmioty przyrodnicze, języki obce, WF, których nauczają wyspecjalizowani w danej dziedzinie nauczyciele. Etap ten kończy się dyplomem ( le brevet des collèges), czyli pierwszym oficjalnym certyfikatem francuskiego systemu szkolnictwa. Ponadto jest to czas kiedy należy wybrać drogę dalszej edukacji:
do wyboru:
  • kształcenie ogólne, kończące się maturą;
  • kształcenie w określonej specjalizacji, która oferuje dyplomy CAP i BEP
  • krótkie kształcenie przejściowe (1-2 lat)
 
Większość uczniów wybiera kształcenie ogólne, czyli liceum, które kończy się maturą, stanowiącą przepustkę do dalszej edukacji.
 
Szkolnictwo ponadpodstawowe
 
 
4. Le lycée
 

 
Liceum we Francji trwa 3 lata, składa się z trzech klas. Należy dodać także, że system klas jest dokładnie odwrotny niż u nas, bowiem w Polsce uczniowie zaczynają liceum od klasy 1 i kończą maturą w klasie 3, natomiast we Francji klasa 1 jest klasą ostatnią i właściwie nosi nazwę terminale, czyli jest klasą końcową. Zatem nazewnictwo klas przedstawia się następująco:

Polska klasa I- La classe de seconde (Francuska klasa II)
Polska klasa II- La classe de première (Francuska klasa I)
Polska klasa III- La classe de terminale (Francuska klasa ostatnia, kończąca)
 
O maturze we Francji przeczytacie w  moim wcześniejszym poście pod tytułem  MATURA WE FRANCJI

Tych z Was, którzy chcą poczytać na temat francuskiego szkolnictwa w języku francuskim odsyłam zarówno do TEJ jak i do TEJ strony :)
Źródło obrazków: Internet

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz